KAMERA KAYIT POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


1. Amaç: Cartoon Hotel kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

2. Kapsam: Cartoon Hotel binasını kapsar. KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

3. Tanımlar:

4. İlgili Dokümanlar

5. Uygulama Cartoon Hotel tarafından, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Cartoon Hotel tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmalıdır (yerinde aydınlatma).

1.Şirket tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirket internet sitesinde işbu Politika yayımlanmalı (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.(yerinde aydınlatma).

2.Kamera kayıt sistemini kuran ve işleten güvenlik firmasıyla, kişisel verilerin muhafazası ve işlenmesi taahhütnamesi imzalanmıştır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

3. Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Kamera kayıtları, sadece yetkili personelin erişiminin olduğu, güvenli alanlarda muhafaza edilmektedir.

4. Kamera kayıtları KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu ilkelere uygun olarak, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmıştır. Bu doğrultuda, sadece stratejik olarak önemli alanlara, kural olarak giriş ve çıkış alanlarında kamera mevcuttur.

5. Kişinin mahremiyetine güvenlik amacını aşacak şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, ibadet alanları, giyinme odaları, tuvaletler ve benzeri alanlar) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

6.Kameraların, sadece amaçlanan alanlardan kayıt almaktadır. Kameralar, amacı dışında bir alana veya bir kişiye odaklanmamaktadır.

7. Kayıt yapılan alanlarda, aşağıdaki örnek görselin yer aldığı uyarı yazısı asılmaktadır.

8. Kamera kayıtları, sadece Aydınlatma Metninde belirtilen koşullarda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Kayıtlar, yetkili kurum ve kuruluşlar haricinde basın veya başka üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Her türlü paylaşım mutlaka tutanak altına alınmakta ve bu tutanaklar sistematik şekilde arşivlenmektedir.

9. Kamera kayıtları paylaşılırken: 2 / 5 (a) Kamera numarası ve kameranın konumu, (b) Paylaşım amacı, (c) Paylaşılan görüntünün tarihi, zamanı ve ilgili diğer bilgiler, (ç) Görüntülerin paylaşılması anında hazır bulunanların isimleri (örneğin, ilgili kişi, avukatı, veri sorumlusu temsilcisi), (d) Görüntülerde talepte bulunan ilgili kişi dışındakilerin görünmesini önlemek amacıyla, görüntünün montajlanıp montajlanmadığı gibi bilgiler tutanağa eklenmektedir.

10. Kameralar, ses kaydı yapılmamaktadır.

11. Kameralar, günün 24 saati ve 7 gün boyunca sürekli olarak kayıt yapmaktadır.

12. Kamera kayıtlarının belirli kalitede görüntü kaydı yapmaktadır.

13. Kamera kayıtlarının izlendiği ekranlar, sadece yetkili kişiler tarafından görülmektedir. Ekranlar ziyaretçilere veya çalışanlara dönük konumlandırılmamaktadır.